prev
next

Meer bouwen, minder vergunningen

Met ingang van 1 november 2014 wordt de regelgeving versoepeld.

Bouwen met minder vergunningen

Met ingang van 1 november kunnen particulieren en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of kleinere gebouwen achter de woning of hoofdgebouw plaatsen

De regering heeft besloten tot een soepeler vergunningsbeleid, waarin een aantal punten duidelijk naar voren komen: 

  • men kan nu zonder vergunning het hoofdgebouw uitbreiden. Dit was eerst met een maximum van 2,5 meter. Dit wordt uitgebreid naar 4 meter
  • het wordt mogelijk om achter de woning een woongelegenheid te bouwen voor bijvoorbeeld mantelzorg
  • daarnaast gaat vaker de korte, reguliere, procedure van 8 weken gelden in plaats van 6 maanden voor de omgevingsvergunning

Voordelen

Met deze maatregelen hoopt de minister dat er meer ruimte komt voor innovatie en initiatief in de bouwmarkt. Door de regels soepeler en inzichtelijker te maken. 

Snelheid bij beslissingen zoals bijvoorbeeld het sneller los kunnen laten van bestemmingsplannen geeft ook het leegstandsprobleem van kantoren een boost. Leegstaande kantoorpanden kunnen nu sneller omgebouwd worden tot bijvoorbeeld studentenflats.

Daarnaast wordt, zoals gezegd, mogelijkheid om een kleine woongelegenheid bij huis te bouwen makkelijker. Dit in het kader van de uitbreiding van mantelzorg.